ROBUSTE BARN FOR FREMTIDEN!

Vi skal jobbe for at alle barnehagene skal være helsefremmende og tilfredsstille kriteriene for det. Alle våre barnehager skal ha høy kvalitet. For å kunne lykkes med et slikt arbeidsmål er ULNA- barnehagene avhengig av å ha et godt lederskap i alle barnehagene. Hvordan jobber vi for å nå målene?

Husk søknadsfrist 1.mars

Ønsker du barnehageplass fra høsten ? Husk søknadsfrist 1.mars!

Laster..