Avdeling Lille gram

Lille gram er en småbarnsavdeling med 10 barn i alderen 0-3 år sammen med 3 voksne.

Små barn lærer best gjennom erfaring, og gjennom samspill med andre. Dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling og sosial læring.

På Lille gram er relasjonsbygging og leken i fokus❤️ Vi er også glad i å bruke naturen som utviklingsarena, og ser mulighetene nærområdet gir oss. Vi er nysgjerrige sammen med barna, og liker å være aktive voksne.

Hver dag har vi samlingsstund med barna før lunsj. I samling synger vi forskjellige sanger etter årstid/tema, forteller eventyr fra bok eller flanellograf, prater/synger om hvem som er tilstede, bruker konkreter ved lesing av eventyr, bruker "språkposer" med forskjellig innhold, sangkort, m.m❤️

Vi er ute hver eneste dag på formiddagen + når været tillater det på ettermiddagen. På en liten avdeling er det ofte en del barn som enda ikke har lært seg å gå. Vi har derfor en del hensyn å ta ved valg av turer/utflukter. Vi tilpasser alltid utetid / turer etter barnas beste. Vi er enten ute på lekeplassen, på tur i nærområdet, i skogen, eller på utflukt. 

 

Ønsker du å vite mer ?

 

Velkommen på besøk❤️