Tidlig innsats - lavterskel i barnehage

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/spesialpedagogisk-hjelp/tidlig-innsats-lavterskeltilbud-i-barnehager