Informasjon til nye foreldre

Til alle dere som får plass i Lekeklossen barnehage Vestre, vil vi her gi litt informasjon.

Dere som har søkt plass i Lekeklossen barnehage Vestre, og som har fått tildelt plass i hovedopptaket i mars :

- Det vil i midten av juni bli sendt ut informasjon om oppstart, når og hvordan barnehagen har tenkt tilvenningen.

- Barnehagen v/pedagogisk leder vil ta kontakt med foresatte for å lage en plan for tilvenningen i samarbeid med foresatte.

- Det blir sendt ut invitasjon med mulighet for å komme på besøk en ettermiddag i juni etter stengetid i barnehagen. Foresatte og barn får da mulighet til å hilse på pedagogisk leder som informerer litt om barnehagen og avdelingen, samt viser foresatte litt rundt i barnehagen. Besøksdagen er en gyllen mulighet for å stille de spørsmål man evt måtte lure på ift barnehagen/oppstart. 

 

Dere som har fått tilbud om plass i løpet av året (suppleringsopptaket før/etter hovedopptaket) vil få utfyllende informasjon tilsendt på e-post når tilvenningen nærmer seg.

 

LEKEKLOSSEN BARNEHAGE VESTRE:

Ved spørsmål om barnehageplass i Vestre, ta kontakt med:

Styrer Linda Herdlevær

99 54 27 45 / 55 16 90 92 (tastevalg 5)

linda.herdlever@ulna.no