Klage på den pedagogiske virksomheten

Kommunen v/barnehagemyndighet fører tilsyn med at barnehagens pedagogiske tilbud er i tråd med Lov om barnehager. 

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehage/klage-pa-den-pedagogiske-virksomheten-i-barnehagen