Ny i barnehagen - Informasjon på flere språk

Informasjon om å ha barn i barnehage - Informasjonen er tilgjengelig på 18 ulike språk :

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/barnehageplass/ny-i-barnehagen-informasjon-pa-flere-sprak