Informasjonsmateriell om barnehage på 25 språk

Her er utskriftsvennlig informasjonsmateriell om å ha barn i barnehage😊

Aktuelt for :

- foresatte som trenger informasjon om barnehage

- foresatte som vurderer å søke barnehageplass

- foresatte som skal ha barn i barnehage for første gang

 

Temabasert info om:

1. Foreldresamarbeid 

2. Oppholdstider, sykdom og ferie

3. Klær i barnehagen

4. Mat og måltider i barnehagen

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/drive-barnehage/informasjonsmateriell-om-barnehage-pa-25-sprak